بازی‌ جمهوری چک - بلغارستان

جام ملت های اروپا - گروه A مقدماتی هفته 1

جمهوری چک

2 1

بلغارستان

23:15 1398/03/17

بازی های رو در روی جمهوری چک و بلغارستان

جام جهانی

جمهوری چک

1
0

بلغارستان

21:45
1392/07/23
جام جهانی

بلغارستان

0
0

جمهوری چک

21:30
1391/07/25