بازی‌ کاشیما آنتلرز - سانفرسه هیروشیما

لیگ قهرمانان آسیا - یک هشتم نهایی

کاشیما آنتلرز

1 0

سانفرسه هیروشیما

14:30 1398/03/28

بازی های رو در روی کاشیما آنتلرز و سانفرسه هیروشیما

لیگ قهرمانان آسیا

کاشیما آنتلرز

2
3

سانفرسه هیروشیما

14:30
1398/04/04

اخبار بازی