بازی‌ شانگهای SIPG - چونبوک موتورز

لیگ قهرمانان آسیا - یک هشتم نهایی

شانگهای SIPG

1 1

چونبوک موتورز

16:30 1398/03/29

بازی های رو در روی شانگهای SIPG و چونبوک موتورز

لیگ قهرمانان آسیا

شانگهای SIPG

1
1

چونبوک موتورز

14:30
1398/04/05
لیگ قهرمانان آسیا

شانگهای SIPG

0
5

چونبوک موتورز

14:30
1395/06/23
لیگ قهرمانان آسیا

چونبوک موتورز

0
0

شانگهای SIPG

16:00
1395/06/02