بازی‌ سانفرسه هیروشیما - کاشیما آنتلرز

لیگ قهرمانان آسیا - یک هشتم نهایی

سانفرسه هیروشیما

3 2

کاشیما آنتلرز

14:30 1398/04/04

بازی های رو در روی سانفرسه هیروشیما و کاشیما آنتلرز

لیگ قهرمانان آسیا

سانفرسه هیروشیما

0
1

کاشیما آنتلرز

14:30
1398/03/28