بازی‌ چونبوک موتورز - شانگهای SIPG

لیگ قهرمانان آسیا - یک هشتم نهایی

چونبوک موتورز

1 1

شانگهای SIPG

14:30 1398/04/05

بازی های رو در روی چونبوک موتورز و شانگهای SIPG

لیگ قهرمانان آسیا

چونبوک موتورز

1
1

شانگهای SIPG

16:30
1398/03/29
لیگ قهرمانان آسیا

شانگهای SIPG

0
5

چونبوک موتورز

14:30
1395/06/23
لیگ قهرمانان آسیا

چونبوک موتورز

0
0

شانگهای SIPG

16:00
1395/06/02

اخبار بازی